Swyddog Ddatblygu

Swydd Rhan-amser (22 awr) Cyflog: £30,750 y flwyddyn (£18,283 pro rata) Lleoliad: Tredegar Gan weithio o fewn tîm Cymru Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo, byddwch yn gyfrifol am ddechrau, hyrwyddo, datblygu a rheoli prif brosiectau adfywio er budd cymunedau cyn feysydd glo Cymru. Byddwch hefyd yn gweithio ar sail un-i-un gyda grwpiau cymunedol gan eu cynghori a’u hannog drwy’r broses o sicrhau cyllid o amrediad o ffynonellau.Read more

Development Officer

Part Time post (22hrs per week) Salary: £30,750 per annum (£18,283 pro rata) Location: Tredegar Working within the Wales team for the Coalfields Regeneration Trust, you will be responsible for initiating, promoting, developing and project managing priority regeneration projects for the benefit of former coalfield communities in Wales. You will also be working on a one-to-one basis with community groups advising and encouraging them through the process securing finance from a range of sourceRead more

Assistant Football Coach - Casual (England)

We are looking to recruit committed, experienced and enthusiastic qualified coaches to join our pool of freelance coaches to deliver Game On England sessions across Wakefield, Barnsley, Rotherham and Doncaster on behalf of The Coalfields Regeneration Trust.Read more