Autumn Funding Fair Elliotstown, New Tredegar October 7th 2022

The Autumn Funding Fair

The White Rose Resource & Information Centre, Elliotstown, New Tredegar. NP24 6EG

11am-1pm | 7th October

Find out about funding and support from the following organisations:

 • Caerphilly County Borough Council
 • Sport Wales
 • Community Foundation Wales
 • United Welsh Housing Association
 • National Lottery Heritage Fund
 • Caerphilly Cares
 • GAVO
 • National Lottery Community Fund
 • Coalfields Regeneration Trust

See invitation in the links below:

Ffair Gyllido’r Hydref

The Autumn Funding Fair

Ffair Gyllido’r Hydref

11am-1pm | Hydref 7 Fed

Yng Nghanolfan Adnoddau a Gwybodaeth y Rhosyn Gwyn, Elliotstown, Tredegar Newydd NP24 6EG

Dewch I wybod mwy am gyllid a chefnogaeth oddi wrth:

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Chwaraeon Cymru
 • Sefydliad Cymunedol Cymru
 • United Welsh
 • Goflau am Gaerffili
 • Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent
 • Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
 • Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol
 • Ymddiriedolaeth y Meysydd Glo

 

 

Share this article: