Swydd Rhan-amser (22 awr)

Cyflog: £30,750 y flwyddyn (£18,283 pro rata)

Lleoliad: Tredegar

Gan weithio o fewn tîm Cymru Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo, byddwch yn gyfrifol am ddechrau, hyrwyddo, datblygu a rheoli prif brosiectau adfywio er budd cymunedau cyn feysydd glo Cymru. Byddwch hefyd yn gweithio ar sail un-i-un gyda grwpiau cymunedol gan eu cynghori a’u hannog drwy’r broses o sicrhau cyllid o amrediad o ffynonellau.

Bydd gennych wybodaeth fanwl a dealltwriaeth strategol o’r materion adfywio sy’n wynebu cymunedau meysydd glo a bydd gennych brofiad o weithio mewn partneriaeth, datblygu mentrau a datblygu cymunedol. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog gyda’r gallu i weithio’n agos at bobl o amryw gefndiroedd i ennyn brwdfrydedd, cymell ac ysbrydoli eraill i gyfrannu’n fwy effeithiol at adfywio eu cymunedau..

Bydd y rôl yn amrywiol a heriol, felly mae’n rhaid i chi fod â’r gallu i weithio yn  cymhelliant eich hun a bod â’r gallu i flaenoriaethu eich gwaith, yn ogystal â medru gweithio fel rhan o dîm er mwyn cyflawni gofynion y llwyth gwaith.

I gael pecyn cais cysylltwch â’r Ymddiriedolaeth ar 01226 270800 neu anfon neges e-bost at: [email protected]

Rhaid i bob cais gael ei lenwi ar ffurflen gais Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo a chael ei dderbyn erbyn 5pm Dydd Iau yr 7 Mawrth 2019.