Community Assets in Wales – Senedd Event 12th October 2022

Diolch am fynychu ein digwyddiad yn y Senedd ar ddyfodol asedau cymunedol yng Nghymru.

Mae Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo yn credu bod y cyfleusterau hyn, sy’n amrywio o Neuaddau Lles y Glowyr i gynlluniau hydro-electrig a phopeth arall rhyngddynt yn dangos maint ac amrywiaeth asedau cymunedol yng Nghymru.

Isod mae fideo o’n cyflwyniad a PDF o’n taflen o’r digwyddiad yn y Senedd ar Hydref 12fed 2022.

Os hoffech fwy o wybodaeth neu ddymuno siarad gydag Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo am y mater, cysylltwch gyda Michelle Rowson-Woods, Pennaeth Gweithrediadau – Cymru ar michelle.rowson@coalfields-regen.org.uk 

Thank you for attending our event in the Senedd on the future of community assets in Wales.

The Coalfields Regeneration Trust believes that these facilities, ranging from traditional Miners’ Welfares to hydroelectric plants and many more in between shows the scale and diversity of community assets in Wales.

Below you will find the video of our presentation as well as PDF of our brochure from the event in Senedd on 12th October 2022.

Should you require any further information or wish to speak to the Coalfields Regeneration Trust further on this matter please contact Michelle Rowson-Woods, Head of Operations – Wales on michelle.rowson@coalfields-regen.org.uk 

Senedd Brochure Welsh
paper
Twitter_Social_Icon_Circle_Color grey

Unable to load Tweets

Share this article: