"Changing the face of coalfields communities."

Game on Wales

Established in 2005, ‘Game On’ is a proud ‘Sport for Change’ programme that utilises the power of sport to help people of all ages, residing in Welsh coalfield communities, achieve better health, skills and self-esteem.

 

For more information on the project – visit the Game On Wales website:

www.gameonwales.org

 

Wedi’n sefydlu yn 2005, mae ‘Game On’ yn rhaglen ‘Chawaraeon er newid’ balch sydd yn defnyddio grym chwaraeon I helpu pobl o bob oedran sydd yn byw yng nghymunedaur’r meysydd glo, gwella’u iechyd, sgiliau a hunan-barch.

www.gameonwales.org